Coachen naar meer zelfkennis

“Je gaat het pas zien als je het door hebt.” Johan Cruijff

Basisgedachte

Het gebruik van theoretische (psychologische) modellen helpt je om gedachten, gevoelens en gedrag beter te begrijpen.

Thema's

Leren reflecteren: wat denk, voel en doe ik en welk effect heeft dat?

Vanuit nieuwe perspectieven naar de wereld kijken.

Herkennen van programmeringen uit het verleden: Hoe kijk je naar de wereld en wat denk en doe je vaak onbewust en automatisch?

Soorten oefeningen

Motiverende gespreksvoering

(Kern)kwaliteiten onderzoeken

Energiebronnen en –vreters onderzoeken

Wensen/verlangens onderzoeken

Automatische (onbewuste) patronen onderzoeken

Reflectieverslagen schrijven

Reflecteren vanuit verschillende ‘camera-posities’

Tot slot

Dit is een aanpak die vanuit de ratio een licht werpt op jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Het leert je begrijpen hoe bepaalde processen werken.