Hulp bij authentieke keuzes

Ik heb echt het leven geleid dat ik wilde

Voor wie?

Verschillende situaties kunnen maken dat je keuzes moet of wilt maken. Een paar voorbeelden:

Je bent enthousiast (starter), maar ervaart onrust, omdat je veel wilt en er er ook veel mogelijk is en er tegelijkertijd veel prikkels uit je omgeving komen. Je hebt behoefte aan meer focus en rust.

Je wilt inspelen op veranderingen en ook jezelf blijven, bijvoorbeeld als ervaren professional tijdens een reorganisatie.

Je zit ‘vast’ in wat je altijd deed en bent daar ontevreden mee.

Ingrijpende gebeurtenissen veranderen jouw leven en vergroten jouw behoefte om stil te staan bij jezelf en wat je wilt.

Wat ga je doen?

Wat kun je verwachten als je hiermee aan de slag gaat?

Waarden en belemmeringen onderzoeken.

Ruimte maken om te dromen.

Onderzoeken wat al aanwezig is.

Keuzes maken

Ruimte maken voor verwerking, gevoelens, en emoties, terugkijken en begrijpen.

Beweging vooruit maken.

Wat levert het op?

Het resultaat van hulp bij authentieke keuzes is dat je:  

Weet wat belangrijk voor je is.

Kunt bepalen wat je (levens)pad wordt.

Op een kruispunt in je leven weet welke afslag je gaat nemen.